SUHDE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Suhde- ja vuorovaikutustaidot auttavat rakentamaan yhteyttä vaalivia, kaikkia osapuolia palvelevia ihmissuhteita ja tehostamaan vuorovaikutusta niin työpaikalla kuin kotona.

Vuorovaikutus- ja suhdetaidot ovat yhteiskunnassamme keskeisessä asemassa. Käytämme niitä joka päivä. Silti hyvin harvoin meille opetetaan tapoja keskustella, tehdä yhteistyötä ja rakentaa suhteita toisiin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Syystä tai toisesta olemme oppineet lapsesta asti tehottomia ja joskus jopa vahingollisia vuorovaikutustapoja.

Aitologian vuorovaikutuskoulutukset antavat mm. näitä valmiuksia:

 • Opimme tarkastelemaan tietoisesti omaa kommunikaatiotyyliä
 • Opimme tunnistamaan vuorovaikutuksen sudenkuopat
 • Opimme helposti muistettavan 4 askeleen tekniikan
 • Opimme luomaan palkitsevia ja yhteyttä rakentavia suhteita
 • Opimme käsittelemään myös haasteellisia tilanteita rakentavasti sekä työ- että perhe-elämässä

Rakentavan vuorovaikutuksen periaate on yksinkertainen. Se perustuu helposti muistettavaan 4 askeleen tekniikkaan. Lisäksi se auttaa meitä ymmärtämään syvällisemmin asioita, jotka ovat vuorovaikutuksen avainroolissa.

Suhde- ja vuorovaikutustaidot auttavat:

 • tiedostamaan oman ihmiskäsityksen ja erilaiset ajattelumallit sen taustalla
 • tunnistamaan omaa vuorovaikutusvaltaa ja –vastuuta
 • tiedostamaan sekä omat että toisten tunteet ja tarpeet
 • kehittämään itseä ja muita kunnioittavia vuorovaikutustaitoja – sekä kuuntelemista että itseilmaisua
 • kohtaamaan avoimesti myös tunnelatautuneet, haastavat vuorovaikutustilanteet
 • käsittelemään itsessä elossa olevia voimakkaita tunnetiloja
 • ymmärtämään sekä omia että toisten elämäniloa rajoittavia uskomuksia
 • tiedostamaan toimintavaihtoehtoja konfliktitilanteissa
 • edistämään yhteistyöhaluista ilmapiiriä kaikissa ihmissuhteissa

Rakentavien vuorovaikutustaitojen menetelmä (nvc) on hyvin tunnettu asiantuntijoiden kesken. Se auttaa meitä kehittämään tärkeimpiä voimavarojamme: suhteitamme, yhteistyötaitojamme ja koko elämäämme.

Katso video, jossa koulutuskeskuksen koulutusvastaava Anastasia Kozlovski kertoo Suhde- ja vuorovaikutustaidot -koulutuksesta.

Katso video

Esimerkkejä koulutuspalautteista. Koulutustilaisuuksia arvioidaan asteikolla 1-5: 1 erittäin heikosti, 2 heikosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erittäin hyvin.

Rakentavat vuorovaikutustaidot, A-taso

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: 10-11.5.2014
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,6/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,5/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,8/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,4/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,9/5

Rakentavat vuorovaikutustaidot, A-taso

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: 16-17.8.2014
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,6/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,5/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 5/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,4/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,9/5

Rakentavat vuorovaikutustaidot, B-taso

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: 22.8.2014-3.9.2014
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,4/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,5/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,4/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,5/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,9/5

Suhde- ja vuorovaikutustaidot

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: kevät 2016
tilaaja: Eliko Oy, tilitoimisto


Koulutuksen onnistuminen - 4,3/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,0/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,1/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 3,9/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,7/5

Suhde- ja vuorovaikutustaidot

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: 16.12.2015
tilaaja: Esperi Oy, henkilökuntakoulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,6/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,3/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,3/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,3/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,9/5

Rakentavat vuorovaikutustaidot-koulutus oli todella hyvä. Käytännön harjoitukset ja esimerkit olivat koulutuksen parasta antia, koska niiden avulla menetelmästä saa paremman käsityksen ja sitä pystyy helpommin soveltamaan omaan elämään. Itselleni aihe oli entuudestaan tuttu oman opiskelun kautta, mutta tuki käytännön harjoitteluun puuttui ja sitä nyt koulutuksesta sain.

Koulutuksen ansiosta pystyn harjoittelemaan NVC:n opettamia vuorovaikutustaitoja niin kotona kuin työssäni. Se auttaa minua huomioimaan, miten puhun toisille ja auttaa kuuntelemaan ja tunnistamaan heidän tunteitaan ja tarpeitaan (ja yhtälailla omia tunteitani ja tarpeitani) tehden vuorovaikutuksesta näin paljon hedelmällisempää ja sujuvampaa. Myötäelävän vuorovaikutusen omaksuminen ei tosin ole aivan helppoa, koska olemme oppineet päinvastaisen hallitsemistyylisen vuorovaikutuksen niin perusteellisesti usein lapsuudesta saakka ja siitä pois oppiminen vie aikaa. NVC:n opettelu kuitenkin ehdottomasti kannattaa, koska se antaa hyviä keinoja sellaiseen vuorovaikutukseen, jossa vältytään toisten ja itsen syyllistämiseltä ja syyttämiseltä ja voidaan saada aikaan aito, kaikkia vuorovaikutustilanteen osapuolia kunnioittava yhteys haastavissakin vuorovaikutustilanteissa.

NVC-koulutukset ovat mielestäni hyödyllisiä aivan kaikille lapsista vanhuksiin, koska se antaa hyvät ja tehokkaat välineet kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin. Se auttaa tunnistamaan ja huomioimaan omia ja toisten tunteita ja tarpeita ja käyttämään positiivisia ja tulkinnoista vapaita ilmaisutapoja, mikä tekee kaikista vuorovaikutustilanteista paljon hedelmällisempiä ja tyydyttävämpiä.

Rakentavat vuorovaikutustaidot ovat erityisesti hyödyllisiä kaikille haastavissa kohtaamistilanteissa työskenteleville, sovittelijoille, vanginvartioille, sosiaalitoimiston virkailijoille jne. Ehkä suuren perheen vanhemmille.

Osallistuin Aitologian järjestämälle Suhde- ja Vuorovaikutustaidot-kurssille ja kokemukseni oli erittäin hyvä. Kouluttaja oli todella asiantunteva ja asiakaspalvelu toimi nopeasti ja erittäin ystävällisesti. Kattavat kurssimateriaalit itseopiskelua varten toimitettiin osallistujille pian kurssipäivän jälkeen ja mikäli johonkin kurssipäivään ei päässyt osallistumaan, järjestettiin tähän hyvin joustavasti mahdollisuus paikata tuo päivä myöhemmällä kurssilla. Suosittelen!

Rakentava vuorovaikutus on innostavaa ja hyvin mielenkiintoista. Koulutus tuottaa henkilökohtaisia oivalluksia. Siitä saa eväitä oman arkensa haasteisiin. Käytännön esimerkit sekä ryhmä- ja paritehtävät ovat sekä hauskoja tehdä että antoisia. Syntyi suuri innostus koettaa kaikkea oppimaansa omassa elämässään. Rento, ammattitaitoinen ja täysipainoinen kokonaisuus. Kouluttaja on erittäin ammattitaitoinen ja osaava. Suosittelen!