SOVITTELU- JA NEUVOTTELUTAIDOT

Sovittelu- ja neuvottelutaidot -koulutus vastaa monien alojen tarpeisiin ja sopii esimerkiksi opettajille, poliiseille, sosiaalityöntekijöille, työsuojeluvaltuutetuille, luottamushenkilöille, konsulteille, terapeuteille, esimiesasemassa oleville tai muille vaikuttajille.

Osallistuja oppii mielen sisäistä neuvottelutaitoa (omien mielensisäisten ristiriitojen käsittely). Lisäksi harjoitellaan fasilitoimaan osapuolten sovitteluprosessia win-win tyyppisesti, niin että jokainen osapuoli on tyytyväinen yhdessä löydettyyn ratkaisuun. Harjoitellaan neuvottelutaitoa ja opitaan käsittelemään konflikteja rakentavasti sekä ennaltaehkäisemään konfliktien kärjistymistä silloin kun se on mahdollista. Koulutuksessa käytetään mm. osallistujien omia case-esimerkkejä.

Koulutuksessa saatuja tietoja ja taitoja on mahdollista käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • sovittelut työpaikoilla, perheissä tai kouluissa
 • neuvottelut asiakkaiden kanssa tai työryhmän kesken
 • yhteistyömahdollisuuksien etsiminen
 • konfliktien hallinta ja sovittelu eri tilanteissa

Koulutuksen sisältö:

 • NVC-prosessin kertaus ja harjoittelu sekä win-win sopimusten rakentaminen neuvottelussa.
 • Sisäinen neuvottelu ja sovittelu, mitä teen kun järki sanoo yhtä ja tunteet toista?
 • Miten voin fasilitoida toisia osapuolia sovittelussa ja neuvottelussa niin, että osapuolten yhteys ja ymmärrys sekä halu ideoida win-win ratkaisuja säilyy, voimistuu ja syvenee?
 • Sovittelijan työkalupakki: kuunteleminen, takaisin heijastaminen, keskeyttäminen, itse-empatia, lankojen käsissä pitäminen ja prosessin fasilitoiminen.
 • Sovittelun prosessi ja sudenkuopat.
 • Epämuodollinen ja muodollinen sovittelu.
 • Valmistautuminen neuvotteluun ja sovitteluun.
 • Ennaltaehkäisevää konfliktienkäsittelyä.
 • Sukkulasovittelu.
 • Oman sovittelukyvyn arvioiminen sekä kehitys sovittelijana ja neuvottelijana.
 • Koulutuksen sisällön painopiste on harjoittelussa

Koulutuksen sisältöön vaikuttaa myös jonkin verran osallistujien aiempi koulutustaso, taidot ja toiveet. Suositeltavaa on, että osallistujilla olisi perustiedot Rakentavat vuorovaikutustaidot (NVC)-menetelmästä.