ONNEN TAIDOT

”Onnen taidot” -koulutukset auttavat ymmärtämään, mitkä tekijät lisäävät onnellisuuttamme ja tyytyväisyyttämme niin työpaikalla kuin kotonakin ja mitkä tekijät vähentävät onnellisuuttamme.

Onnen taidot pohjautuvat positiivisen psykologian tutkittuihin menetelmiin. Positiivinen psykologia on uusi ja nopeasti laajeneva psykologian suuntaus jolla on kolme tavoitetta. Se on edelleen, kuten perinteinen psykologiakin, kiinnostunut ihmisten heikkouksista ja etsii keinoja korjata ja hoitaa ongelmia. Positiivinen psykologia on kiinnostunut ennen kaikkea ihmisten vahvuuksista ja siitä miten tehdä elämästä täydempää. Lisäksi se tutkii miten voi kasvattaa lahjakkuuksia ja edistää flow-kokemusten syntymistä.

Aitologian “Onnen taidot” -koulutusten hyötyjä:

  • perustuvat positiivisen psykologian tutkimustietoon
  • harjoittelemme taitoa nauttia elämästä enemmän olosuhteista huolimatta
  • tutkimme ominaisvahvuuksiamme
  • opimme, mistä osatekijöistä onnellisuus koostuu ja miten voimme lisätä jokaista osatekijää omassa elämässämme

Positiivisen psykologian viimeaikaisten tutkimusten mukaan 50% onnellisuudesta on geneettisesti määrittynyttä ja vain 10% olisi seurausta ulkoisista olosuhteista (esim. ikä, terveys, ammatti, rikkaus, elämän tapahtumat jne.) Peräti 40% onnellisuudesta on muutettavissa riippuen asenteistamme, näkökulmistamme ja elämäntavastamme! Kyse on siis siitä, miten reagoimme olosuhteisiin, ei siitä, minkälaiset olosuhteet ovat juuri tällä hetkellä. Lisäksi on tärkeää osata erottaa asiat, joihin voi vaikuttaa ja joille ei voi tehdä mitään. Näin pystymme käyttämään voimavarojamme tehokammin ja joustavammin.

Katso video, jossa koulutuskeskuksen koulutusvastaava Anastasia Kozlovski kertoo Onnen taidot -koulutuksesta.

Katso video

Esimerkkejä koulutuspalautteista. Koulutustilaisuuksia arvioidaan asteikolla 1-5: 1 erittäin heikosti, 2 heikosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erittäin hyvin.

Hyvinvoinnin 5 osatekijää. Introkoulutus.

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: 14.12.2014
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,1/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,1/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,1/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 3,1/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,6/5

Onnen taidot.

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: 12.2.2016
tilaaja: Heseva


Koulutuksen onnistuminen - 4,0/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 3,9/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,1/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 3,9/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,5/5

Pidän erityisen paljon konkreettisistä harjoituksista!

Aihe mielenkiintoinen ja tärkeä, antoi uutta näkökulmaa, millä taas katsoa vaikeita työ- ja muita asioita.

Vapaa keskustelu ja mielikuvaharjoituksia.

Koulutus tuli tarpeeseen omaan arkeen ja muistutti minua siitä, että täytyy elää tässä ja nyt. Suosittelen tätä koulutusta kaikille stressaantuneille.

Kiva ilmapiiri. Kouluttajan ystävällisyys.

Erinomainen työyhteisöille, joissa kiire koetaan ongelmallisena.

Päämäärän saavuttamisen 5 askelta.

Pidän meilikuvaharjoituksista!

Mukava ja ymmärtäväinen kouluttaja.