MYÖTÄTUNTO ITSEÄ KOHTAAN

Myötätunnon harjoitteleminen auttaa kasvattamaan tunneälyä, vähentämään ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta sekä kestämään kaikenlaisia muutoksia ja vaikeuksia paremmin.

Maailmasta on tullut yhä kiireisempi ja suorituspainotteisempi. Moni meistä elää jatkuvassa informaation ja vaatimusten tulvassa. Tällaisessa tilanteessa on vaikeaa olla stressaamatta. Tarvitsemme tehokkaita keinoja haitallisen stressin vähentämiseksi ja mielen rauhoittamiseksi.
Ihminen, jolla on taito olla myötätuntoinen itseä kohtaan, on tutkimusten mukaan onnellisempi ja avuliaampi, hänellä on parempia suhteita muihin sekä korkeampi stressinsietokyky. Myötätunnosta saamme energiaa kasvuun ja muutokseen.

Moderni neurotiede ja psykologia ovat vasta viime aikoina ryhtyneet tutkimaan myötätuntoisen asenteen omaksumisen vaikutusta. Tutkimusten mukaan vaikutus on merkittävä. Poikkeuksetta jokainen voi kehittää ja vahvistaa myötätunnon taitoja ja tuoda ne osaksi jokapäiväistä elämäänsä.

Aitologian myötätuntokoulutukset:

  • Pohjautuvat tutkimustietoon (Germer, Neff, Gilbert)
  • Sisältävät runsaasti mindfulness-pohjaisia itsemyötätuntoa kehittäviä harjoituksia.
  • Koulutuksista saa eniten hyötyä silloin, kun mindfulnessin perusperiaatteet ovat jo tuttuja.

Mindfulnessin ja itsemyötätunnon vaikutuksista hyvinvoinnille on runsaasti tieteellistä näyttöä. Harjoitukset parantavat mm. muistia, keskittymiskykyä, luovuutta ja vastustuskykyä, ne lisäävät onnellisuutta ja elämän laatua, myös henkinen ja työhyvinvointi paranee. Kun kyky säädellä tunteita paranee, koettu stressi vähenee. Harjoittelu vähentää jopa ahdistuksen ja masennuksen oireita.

Katso video, jossa koulutuskeskuksen koulutusvastaava Anastasia Kozlovski kertoo Myötätunto itseä kohtaan -koulutuksesta.

Katso video

Esimerkkejä koulutuspalautteista. Koulutustilaisuuksia arvioidaan asteikolla 1-5: 1 erittäin heikosti, 2 heikosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erittäin hyvin.

Myötätunto itseä kohtaan

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
päivämäärä: 31.1.2015
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,3/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,4/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,5/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,2/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,7/5

Myötätunto itseä kohtaan

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
päivämäärä: 3.6.2015
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,3/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,3/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,1/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,4/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,5/5

Käytönnön harjoitukset. Empaattinen/myötätuntoinen ote/ryhmä.

Koulutus oli mukavan käytännönläheinen

Pidän harjoituksista ja kouluttajan asiantuntemuksesta.

Mielenkiintoinen aihe, loistava, innostunut kouluttaja.

Harjoitukset ovat sopivan pituisia ja erilaisia.

Myötätuntoisen kirjeen kirjoittaminen.

Paljon harjoituksia, sopivasti kokemusten jakamista.

Kolmivaiheinen myötätuntoharjoitus.

Sisältöön ja toteutukseen paneuduttu erittäin hyvin. Erittäin onnistunut kokonaisuus.

Ymmärrys, että sisäinen kriitikko ajattelee parastani. Harjoitukset, etenkin valomeditaatioharjoitus. Ymmärrys siitä, että myötätunto vaatii tekoja.

Harjoitukset ja kouluttajan kertomukset omista kokemuksista.