MINDFULNESS JA TUNNETAIDOT

Mindfulness auttaa meitä tuntemaan itsemme paremmin sekä tekemään tietoisempia ja toimivampia päätöksiä.

Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on nyt suuren kiinnostuksen kohteena myös Suomessa ja syystäkin. Maailmasta on tullut yhä kiireisempi ja suorituspainotteisempi. Moni meistä elää jatkuvassa informaation ja vaatimusten tulvassa. Tällaisessa tilanteessa on vaikeaa olla ottamatta paineita ja huolia. Tarvitsemme tehokkaita keinoja stressin vähentämiseksi ja mielen rauhoittamiseksi.

Mindfulnessin vaikutuksista hyvinvoinnille on runsaasti tieteellistä näyttöä. Harjoitukset parantavat mm. muistia, keskittymiskykyä, luovuutta ja vastustuskykyä, ne lisäävät onnellisuutta ja elämän laatua, myös henkinen ja työhyvinvointi paranee. Kun kyky säädellä tunteita paranee, koettu stressi vähenee. Lisäksi harjoittelu vähentää ahdistuksen ja masennuksen oireita ja auttaa elämään jopa kroonisen kivun tai sairauden kanssa.

Tietoisen läsnäolon hyötyjä:

  • vähentää koetun stressin määrää
  • parantaa keskittymiskykyä
  • antaa uusia keinoja käsitellä vaikeita tunteita
  • avaa tien olennaiseen keskittymiselle
  • luo uudenlaisia ajattelumalleja
  • parantaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja

Mindfulness ja tunnetaidot -koulutuksissa käymme läpi tietoisen läsnäolon teoriaa sekä hankimme runsaasti omakohtaista kokemusta erilaisista mindfulness-harjoituksista. Teemme sekä lyhyitä, muutaman minuutin kestoisia, että pidempiä tietoisen läsnäolon harjoitteita. Opimme myös kuinka kohdata vaikeita tunnemyrskyjä tietoisen läsnäolon avulla niin, että tunteiden säätely- ja tunteiden käsittelytaito lisääntyy. Harjoitukset ovat monipuolisia ja jokaiselle löytyy oma valikoima sopivia harjoituksia.

Katso video, jossa koulutuskeskuksen koulutusvastaava Anastasia Kozlovski kertoo mindfulnessin hyödyistä.

Katso video

Esimerkkejä koulutuspalautteista. Koulutustilaisuuksia arvioidaan asteikolla 1-5: 1 erittäin heikosti, 2 heikosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erittäin hyvin.

Mindfulness MBCT kurssi (8 viikkoa)

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: syksy 2014
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,7/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,4/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,6/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,7/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,7/5

Mindfulness ja aivot

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: 4.4.2015
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,3/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,2/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,5/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,3/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 4,7/5

Mindfulness ja myötätunto itseä kohtaan

järjestäjä: Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
aika: 16.3.2016
avoin koulutus


Koulutuksen onnistuminen - 4,7/5

Saatu tiedon tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - 4,3/5

Koulutuksen sisällön mielenkiintoisuus - 4,5/5

Koulutus on antanut eväitä käytännön työhön/elämään - 4,5/5

Kouluttaja(t) ovat asiantuntevia - 5/5

Pidän erityisen paljon käytännön harjoituksista ja konkreettisista vinkeistä, lämpimästä ja lempimästä, hyväksyvästä ja rauhallisesta ilmapiirista, syvällisen oivalluksen hetkeistä.

Harjoitukset, käytännön ohjeet arkeen, pidän oppituntijen tunnelmasta ja hengesta.

Lämminhenkinen hienovarainen tunnelma; harjoitusten ja puhumisen hyvä rytmitys.

Miellyttävät ohjaajat ja ryhmähenki, aihe mielenkiintoinen ja erittäin käytännönläheinen.

Mukava tunnelma, rauhallisuus, myönteisyys. Asioista puhuttiin oikeilla nimillä.

Ohjaajien henkilökohtainen sitoutuminen ja arvostava ote.

Ajatus tiedemiehen ja lapsen tavasta suhtautua asioihin. Innostava kouluttaja.

Uutta kiinnostavaa tietoa ja tutkimustietoa (mielen ja kehon yhteys). Osaava ja ihailtavan kannustava kouluttaja.

Sopivasti harjoituksia ja infoa! Aika meni nopeasti. Hyvä peruspaketti mindfulnessista.

Tykkäsin, kun oli yhdistetty teoriaa ja harjoituksia. Pienryhmäopetus oli hyvä ja miellyttävä.