JOUSTAVAN MIELEN TAIDOT

Joustavan mielen taidot auttavat meitä sietämään vastoinkäymisiä ja epävarmuutta paremmin sekä toimimaan arvojemme suuntaisesti vaikeissakin tilanteissa.

Joustavan mielen taidot ovat hyvinvointimme avainasemassa. Mielen joustavuutta tarvitaan niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin. Aitologian kursseilla pyrimme kehittämään mielen joustavuutta, jossa opetetaan kykyä nähdä enemmän vaihtoehtoja toimia erilaisissa tilanteissa. Joudumme kohtaamaan elämässä vastoinkäymisiä sekä sietämään stressaavia tilanteita ja vaikeuksia usein päivittäin. Suhtautumisemme niihin on avainroolissa ja vaikuttaa siihen, mihin suuntaan tilanne kehittyy.

Koulutus auttaa tunnistamaan ne asiat, joihin voi vaikuttaa ja myös ne asiat, jotka joutuu vain hyväksymään, koska niille ei vain voi mitään. Taitoja ja tekniikoita käytetään siihen, että oppii näkemään aina kokonaisuuden eikä jumiudu yksityiskohtiin. Koulutuksissa havainnoimme, että jokaisessa asiassa on erilaisia puolia ja opimme löytämään luovia ja yllättäviäkin positiivisia puolia ja käänteitä vaikeissakin asioissa. Samalla opimme navigoimaan omassa ja muiden tunneskaalassa sekä säätelemään tunnetilojamme.

 

Joustavan mielen taidot auttavat meitä:

  • löytämään helpommin kultaisen keskitien tilanteessa kuin tilanteessa
  • näkemään yllättävätkin käänteet tutuissa asioissa
  • näkemään kokonaiskuvan tilanteesta sen sijaan, että jumiudutaan yhteen näkemykseen
  • oppimaan stressinhallintakeinoja
  • elämään arvojen mukaista täyttä elämää ulkoisista olosuhteista huolimatta

 

Uusimpia tehokkaiksi havaittuja keinoja

Koulutus pohjautuu kognitiivisen psykoterapian kolmanteen aaltoon eli uusimpiin ja tehokkaimpien sekä tutkittujen menetelmien käyttöön tunnesäätelyn parantamiseksi ja elämänhallinnan lisäämiseksi. Kun hallitsee koulutuksen perustana olevat Dialektisen käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian eli DKT- ja HOT-tekniikat, oppii löytämään kultaisen keskitien miltei kaikissa asioissa ja tilanteissa.

Katso video